Η εταιρία

Total Financial Services

Η εταιρία

Total Financial Services

by takisv76
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εταιρία TFS IKE  δημιουργήθηκε σε εποχές που η επιχειρηματικότητα βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες με σκοπό και γνώμονα να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν, να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν αποτελεσματικά όσο και για τους ιδιώτες οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαχείριση των  χρεών τους, είτε σχεδιάζουν να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό βήμα.

Διαχείρηση χρέους για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διαχείριση των χρεών τους προσφέρουμε λύσεις οι οποίες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστηρίξη

Για τις επιχειρήσεις προσφέρουμε ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη. Παράλληλα αναζητούμε προγράμματα επιχορηγήσεων που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησης, αποσκοπώντας στη βελτίωση των υποδομών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων προϊόντων.

Καθοδήγηση νέων επιχειρηματικών δράσεων

Για τους ιδιώτες που σκοπεύουν να αναλάβουν μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία αναλαμβάνουμε τη καθοδήγηση τους με σκοπό να τους βοηθήσουμε να λάβουν τη σωστή απόφαση σχετικά με τη νομική μορφή της επιχείρησης τους, το τόπο εγκατάστασης,  τον τρόπο δραστηριοποίησης  και διάθεσης των προϊόντων της  καθώς και σε άλλα ζητήματα.

Τίτλος

H εταιρία μας είναι σε θέση να σας προτείνει προγράμματα που μπορούν να επιχορηγήσουν την  επιχειρηματική προσπάθεια αποσκοπώντας ώστε όχι απλά να καταστεί βιώσιμη αλλά και να επιτύχει τους στόχους της.

Τίτλος

Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε και να επιβιώσουμε επιβάλλει την αναθεώρηση όλων των υφιστάμενων επιχειρησιακών δομών και του τρόπου σκέψης. Είναι πλέον φανερή η ανάγκη τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις να υποστηρίζονται από ένα  εξειδικευμένο γραφείο που θα τους καθοδηγεί και θα τους υποστηρίζει είτε στην αναδιάρθρωση των οφειλών τους είτε στις επιχειρηματικές τους κινήσεις.

BECOME A SUCCESS

Οι πελάτες μας υπολογίζουν καθημερινά σε εμάς για να μετατρέψουν την αβεβαιότητα σε δυνατότητα.

Top