Υπηρεσίες

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/2020) αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/2020) αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Για  την ρύθμιση/αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, έχουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες 

Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης στον Εξωδικαστικού Μηχανισμού

1) Να μην υφίσταται οφειλή πάνω από το 90% του ποσού των οφειλών σε ένα χρηματοδοτικό φορέα (τράπεζες/διαχειριστές δανείων)

2) Το συνολικό ποσό οφειλής θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ σε όλους τους πιστωτές.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται (δεν υποχρεώνονται) να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών , υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη, η σύμβαση αναδιάρθωσης.

Από την ολοκλήρωση της υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.

Ο νόμος αναλυτικά

TFS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας.

Top
error: