Υπηρεσίες

Υπηρεσίες ίδρυσης επιχειρήσεων

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες ίδρυσης επιχειρήσεων

by takisv76
Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά την ίδρυση επιχείρησης.
Σε συνεργασία με δικούς μας εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες και αφού ακούσουμε προσεκτικά τις ανάγκες σας και συγκρίνουμε όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, βρίσκουμε τη κατάλληλη νομική μορφή της επιχείρησής σας σύμφωνα και με τα ισχύοντα προγράμματα επιχορήγησης, αλλά και τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νομούς.

Υπηρεσίες ίδρυσης επιχειρήσεων

  • Σχεδιασμός και σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου τέτοιου που να αποτελεί πυξίδα για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία των νεοφυών επιχειρήσεων.
  • Προετοιμασία προϋπολογισμού κοστών έναρξης.
  • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος.
  • Μελέτη για την επιλογή κατάλληλου επιχειρηματικού σχήματος λαμβάνοντας υπόψη την φορολογική επιβάρυνση, την διασφάλιση της περιουσίας και την εικόνα του οργανισμού.
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση για την διαδικασία επιδοτήσεων νέων επαγγελματιών μέσω ΟΑΕΔ ή προγραμμάτων συγχρηματοδότησης από άλλους φορείς.
TFS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας.

Top