Υπερεσίες

Σχεδιασμός προγραμμάτων marketing, προβολής και προώθησης

Υπερεσίες

Σχεδιασμός προγραμμάτων marketing, προβολής και προώθησης

by takisv76
Η δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ, η αναζήτηση ευκαιριών για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς η αποτελεσματικότερη επαφή με τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς πελάτες είναι μια απαιτητική εργασία. Στην TFS γνωρίζουμε τους τρόπους να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά την πολιτικής μάρκετινγκ .

Εκπόνηση marketing plan

Το Πλάνο Μάρκετινγκ είναι ένα σχέδιο που απεικονίζει την στρατηγική μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουθήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν τα προγράμματα και τις πρακτικές μάρκετινγκ.

Επιμέλεια, σχεδιασμός & υλοποίηση διαφημιστικού πλάνου

Η διαφήμιση αποτελεί το βασικότερο εργαλείο επικοινωνίας, και αύξησης των πωλήσεων, ειδικά σε μια αγορά τόσο ανταγωνιστική και απαιτητική. Οι ιδέες και οι προτάσεις είναι πολλές. Στην TFS εντοπίζουμε αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις και θα καλύψουν τις προσδοκίες σας.

Δημιουργία ιστοσελίδας

Η ομάδα Pixel3 by TFS αποτελείται από στελέχη με πολυετή εμπειρία στο Digital Marketing & το Web Development. Αξιολογούμε τις προοπτικές και αναλαμβάνουμε τα projects για τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουν

TFS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για την επιχείρησή σας.

Top